Zelfredzaam? Dankzij de zorg!

Titel verwijst naar twee belangrijkste inzichten

In opdracht van Amstelring Wijkzorg deden we een onderzoek naar de ervaringen van cliënten met wijkzorg en de reflecties van wijkverpleegkundigen hierop. De eindrapportage heeft de titel: “Zelfredzaam? Dankzij de zorg!”. Deze titel verwijst naar de twee belangrijke inzichten in deze studie. Ten eerste, dat zorgmedewerkers een belangrijke rol hebben in het begeleiden van cliënten naar meer zelfredzaamheid in de zorg en het afbouwen van professionele zorg. En dat er in de praktijk nog veel meer mogelijkheden liggen dan er nu benut worden. Ten tweede, en dat is een belangrijke kanttekening die we vanuit het perspectief van cliënten willen maken, dat het ontvangen van professionele zorg cliënten juist in staat kan stellen om hun leven zinvol in te richten. Goede zorg helpt cliënten om op andere gebieden zelfredzaam en actief te blijven of te worden. En juist dat, zo betogen wij in deze rapportage, kan weer bijdragen aan zelfredzaamheid in de zorg.

NIEUWE SITE:

Het Centrum voor Clientervaringen heeft een nieuwe website. Deze website ‘Goede zorg in de wijk’ zal niet meer bijgehouden worden en op den duur stoppen.

schermafbeelding-2016-10-14-om-10-34-16

Schermafbeelding 2016-10-14 om 10.34.16.png